O Festiwalu

Marcel Chyrzyński – dyrektor generalny i artystyczny Festiwalu (fot. Marta Filipczyk)

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich (dawniej Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich) obecny jest wśród wydarzeń wysokiej kultury Krakowa bez przerwy od 1989 r. Zadaniem festiwalu jest promocja i prezentacja współczesnej, profesjonalnej twórczości kompozytorów krakowskich (od klasyków i generacji profesorów, poprzez wyróżniające się średnie pokolenie, po kompozytorów najmłodszych oraz studentów kompozycji) realizowana w kontekście muzyki krajów sąsiadujących oraz krajów unii europejskiej i muzyki światowej. Realizowana jest ona poprzez organizację koncertów oraz spotkań z kompozytorami. Ponadto podczas festiwalu mają miejsce wykłady uniwersyteckie (m.in. teoretycy muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz muzykolodzy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Dyrektorem artystycznym festiwalu i autorem koncepcji programowej przez 20 lat był muzykolog Jerzy Stankiewicz, natomiast od 2014 kompozytor Marcel Chyrzyński.


Szanowni Państwo!

W tym roku odbywa się 30. jubileuszowa edycja Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich. Tematem przewodnim trzech ostatnich była prezentacja kompozytorów krakowskich
w kontekście muzyki Dalekiego Wschodu (2015), muzyki latynoamerykańskiej (2016) oraz muzyki z kręgu nordyckiego (2017). Tym razem ideą scalającą festiwal jest słowo — będące źródłem inspiracji muzycznej wielu utworów.

Związki muzyki z tekstem towarzyszą całej historii muzyki. To fenomen sztuki interdyscyplinarnej, powstający w wyniku połączenia nieokreśloności muzyki z pojęciowo uchwytnym słowem, o czym w kontekście teorii muzyki pisał Michał Bristiger. Relacja słowo–dźwięk nie zawsze jednak opiera się na tych samych proporcjach. Raz będzie to relacja sprawiedliwa, w której oba języki są potraktowane w utworach równorzędnie, innym razem dominująca stanie się muzyka lub na pierwszy plan wysunie się słowo.

Na tegorocznym festiwalu usłyszą zatem Państwo wiele kompozycji wokalno-instrumentalnych (również z elektroniką) oraz kompozycje instrumentalne inspirowane tekstem. Wykonawcami będę doskonali muzycy, m.in.: uznana węgierska śpiewaczka na stałe rezydująca w Berlinie Anna Korondi, Blanka Dembosz oraz koreańska wokalistka Youngji Oh, która wystąpi z zespołem Modern Ensemble z towarzyszeniem instrumentów klasycznych oraz tradycyjnych koreańskich.

Podczas festiwalu odbędzie się też sesja naukowa zatytułowana „Muzyka i słowo”, na której wygłoszą referaty teoretycy z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ważnym punktem programu 30. MFKK jest 1. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego, który został powołany w 85. rocznicę jego urodzin. Ideą konkursu jest promowanie muzyki twórców młodego pokolenia z całego świata. Tegoroczne jury przyznało Nagrodę Główną Orestisowi Papaioannou (ur. 1995) za utwór Quintet in Five Scenes, który wykona 18 kwietnia Quasars Ensemble ze Słowacji.

Gośćmi honorowymi festiwalu będą również znakomici kompozytorzy z całego świata, a referaty o swojej twórczości w AM w Krakowie wygłoszą Gabriela Ortiz z Meksyku oraz Ivan Buffa ze Słowacji.

Podczas koncertów prezentowana będzie twórczość kompozytorów z Polski, Słowacji, Ukrainy, Niemiec, Holandii, Francji, Grecji, Anglii, Meksyku, USA, Australii, Korei Pd. i Japonii. Zabrzmi 37 prawykonań światowych oraz 15 prawykonań polskich.

Mam nadzieję, że wydarzenia 30. jubileuszowego festiwalu dostarczą Państwu niezapomnianych przeżyć.

Marcel Chyrzyński
Dyrektor generalny i artystyczny