Konkurs

6. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

1.

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 6. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2.

Przedmiotem konkursu jest utwór na zespół kameralny (flet, obój, klarnet in B, fortepian, skrzypce, altówka i wiolonczela) o czasie trwania od 9 do 14 minut. W utworze powinny być wykorzystane wszystkie wymienione instrumenty (flet i klarnet bez odmian, a fortepian bez preparacji).

3.

Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

4.

Partyturę w formacie PDF, opatrzoną godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania, kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres:

sekretarz@zkp.krakow.pl

w terminie do 30 stycznia 2023 r. (do godziny 23:59, UTC+01:00).

5.

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Federico Gardella (Włochy) i Wojciech Widłak, przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1.000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2023 roku na koncercie w ramach 35. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 15 lutego 2023.

6.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony.

Egzemplarze partytury utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

7.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

8.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Konkursu – Aleksandry Patalas na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl


Do ściągnięcia:


Wyniki 1. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (15.02.2018).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę.

Nagroda Główna:

Orestis Papaioannou (Grecja/Niemcy) – Quintet in five scenes (Godło: ≈)

oraz 2 (dwa) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Strumienie (Godło: 940227)

Lina Tonia (Grecja) – U_topia (Godło: L90709L)


Wyniki 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (11.03.2019).

Przedmiotem konkursu był utwór na kwartet smyczkowy.

Nagroda Główna:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Szepty (Godło: 500.K53)

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Otto Wanke (Austria) – Interpolations (Godło: 211289)

Andrzej Ojczenasz (Polska) – De profundis (Godło: bz#2205)

Xinyang Wang (Chiny) – San-Guei (Godło: CSC9)


Wyniki 3. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (28.02.2020).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet i fortepian.

Nagroda Główna:

Otto Wanke (Austria) streams…contacts (Godło: 1221)

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Orhan Veli Özbayrak (Turcja) – Dialoge (Godło: BOBBA1)

Tetsuya Yamamoto (Japonia/Francja) – Éclat dans le brouillard (Godło: FONT)

Wojciech Chałupka (Polska) – Metanoia (Godło: PHOENIX)


Wyniki 4. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (20.03.2021).

Przedmiotem konkursu był utwór na orkiestrę kameralną.

Nagroda Główna:

Jongsung Oh (Korea Południowa) A Horny Faun’s Rampage (godło: MO)

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Franciszek Araszkiewicz (Polska) – Jeux Holomorphes (godło: Herne)

Michał Dorman (Polska) – From the ground (godło: calibri)

Ashley John Long (Wielka Brytania) – The Dreaming (godło: CDF929)


Wyniki 5. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (23.03.2022).

Przedmiotem konkursu był utwór na orkiestrę smyczkową.

Nagroda Główna:

Krystian Neścior (Polska) Palimpsest (godło: Zacynthius)

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Andrea Gerratana (Włochy) – Le Maree (godło: L50PN)

Maciej Kabza (Polska) – The Infinity Mirror (godło: MWD2022)

Candra Bangun Setyawan (Republika Indonezji) – Hidden Carving (godło: –..@)