Konkurs

7. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

1.

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 7. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2.

Przedmiotem konkursu jest utwór na klawesyn i kwartet smyczkowy o czasie trwania od 9 do 12 minut. W utworze powinny być wykorzystane wszystkie wymienione instrumenty.

Informacje dotyczące instrumentów:
Klawesyn:
kopia barokowa
2 manuały
8’8’4’ + lutnia

skala: FF-f3

strój: a1 = 440 Hz

Możliwa jest amplifikacja klawesynu, ale niedopuszczalna jest preparacja.

Kwartet smyczkowy:

skrzypce I, skrzypce II, altówka, wiolonczela

3.

Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

4.

Partyturę w formacie PDF, opatrzoną godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania, kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres:

sekretarz@zkp.krakow.pl

w terminie do 31 stycznia 2024 r. (do godziny 23:59, UTC+01:00).

5.

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Federico Gardella (Włochy), Wojciech Widłak i Gośka Isphording (Polska/Holandia), przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1.000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2024 roku na koncercie w ramach 36. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 15 lutego 2024.

6.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony.

Egzemplarze partytury utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

7.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

8.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Konkursu – Aleksandry Patalas na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl


Materiały do ściągnięcia:

Wyniki 1. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (15.02.2018).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę.

Nagroda Główna:

Orestis Papaioannou (Grecja/Niemcy) – Quintet in five scenes 

oraz 2 (dwa) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Strumienie 

Lina Tonia (Grecja) – U_topia 


Wyniki 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (11.03.2019).

Przedmiotem konkursu był utwór na kwartet smyczkowy.

Nagroda Główna:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Szepty 

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Otto Wanke (Austria) – Interpolations 

Andrzej Ojczenasz (Polska) – De profundis 

Xinyang Wang (Chiny) – San-Guei 


Wyniki 3. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (28.02.2020).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet i fortepian.

Nagroda Główna:

Otto Wanke (Austria) streams…contacts 

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Orhan Veli Özbayrak (Turcja) – Dialoge 

Tetsuya Yamamoto (Japonia/Francja) – Éclat dans le brouillard

Wojciech Chałupka (Polska) – Metanoia 


Wyniki 4. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (20.03.2021).

Przedmiotem konkursu był utwór na orkiestrę kameralną.

Nagroda Główna:

Jongsung Oh (Korea Południowa) A Horny Faun’s Rampage

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Franciszek Araszkiewicz (Polska) – Jeux Holomorphes 

Michał Dorman (Polska) – From the ground

Ashley John Long (Wielka Brytania) – The Dreaming


Wyniki 5. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (23.03.2022).

Przedmiotem konkursu był utwór na orkiestrę smyczkową.

Nagroda Główna:

Krystian Neścior (Polska) Palimpsest

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Andrea Gerratana (Włochy) – Le Maree

Maciej Kabza (Polska) – The Infinity Mirror 

Candra Bangun Setyawan (Republika Indonezji) – Hidden Carving


Wyniki 6. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (15.02.2023).

Przedmiotem konkursu był utwór na zespół kameralny (flet, obój, klarnet in B, fortepian, skrzypce, altówka i wiolonczela).

Nagroda Główna:

Junghoon Nam (Korea Płd.) Earnendel

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Meng Sicong (Chiny) – Star Atlas I – the Big Dipper No.5 – ‘Lian Zhen’

Lixing Ding (Chiny/Niemcy) – Meteor Sink Into The Sea

Xiaowen Lei (Chiny) – Dance of Water