Konkurs

1. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW

IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

1.

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 1. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2.

Przedmiotem konkursu jest utwór na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę o czasie trwania od 9 do 14 minut. Flet i klarnet bez odmian.

3.

Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

4.

3 egzemplarze partytury wraz z materiałami wykonawczymi oraz partyturę w formacie PDF nagraną na CD, opatrzone godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

Oddział w Krakowie

ul. Dunajewskiego 5

31-133 Kraków

z dopiskiem: 1. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów
im. Krzysztofa Pendereckiego

w terminie do 31 stycznia 2018 r. (decyduje data nadesłania partytury).

5.

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja) i Wojciech Widłak, przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1000 USD. Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2018 roku na koncercie w ramach 30. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 15 lutego 2018.

6.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony.

Egzemplarze partytury i głosów utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

7.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

8.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Konkursu – Aleksandry Patalas na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl


Do ściągnięcia:

Regulamin 1MKdMK

Karta zgłoszenia 1MKdMK (doc)

Karta zgłoszenia 1MKdMK (pdf)

Plakat