Konkurs

3. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

1.

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 3. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2.

Przedmiotem konkursu jest utwór na flet (wymiennie piccolo, altowy, basowy od c) i fortepian o czasie trwania od 9 do 12 minut.

3.

Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

4.

4 egzemplarze wydrukowanej partytury oraz partyturę w formacie PDF nagraną na CD, opatrzone godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

Oddział w Krakowie

ul. Grochowska 15/2

31-516 Kraków

z dopiskiem: 3. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego

w terminie do 10 lutego 2020 r. (decyduje data stempla).

5.

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Wojciech Widłak i Iwona Glinka (Polska/Grecja), przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2020 roku na koncercie w ramach 32. Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 2 marca 2020.

6.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony.

Egzemplarze partytury i głosów utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

7.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

8.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Konkursu – Aleksandry Patalas na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl


Do ściągnięcia:


Wyniki 1. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (15.02.2018).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę.

Nagroda Główna:

Orestis Papaioannou (Grecja/Niemcy) – Quintet in five scenes (Godło: ≈)

oraz 2 (dwa) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Strumienie (Godło: 940227)

Lina Tonia (Grecja) – U_topia (Godło: L90709L)


Wyniki 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (11.03.2019).

Przedmiotem konkursu był utwór na kwartet smyczkowy.

Nagroda Główna:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Szepty (Godło: 500.K53)

oraz 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Otto Wanke (Austria) – Interpolations (Godło: 211289)

Andrzej Ojczenasz (Polska) – De profundis (Godło: bz#2205)

Xinyang Wang (Chiny) – San-Guei (Godło: CSC9)