Konkurs

2. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA MŁODYCH KOMPOZYTORÓW IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO

1.

Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza 2. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy wszystkich narodowości, którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2.

Przedmiotem konkursu jest utwór na kwartet smyczkowy (dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela) o czasie trwania od 9 do 14 minut.

3.

Jeden uczestnik może zgłosić co najwyżej dwie kompozycje. Zgłoszony utwór nie może być wcześniej wykonany, wydany w żadnej formie ani nagrodzony w żadnym konkursie.

4.

4 egzemplarze partytury oraz partyturę w formacie PDF nagraną na CD, opatrzone godłem oraz tytułem, z wyszczególnionym czasem trwania wraz z zaklejoną kopertą opatrzoną tym samym godłem, zawierającą kartę zgłoszenia, krótki biogram, notę o utworze i zdjęcie (w formacie jpg), należy nadesłać na adres:

Związek Kompozytorów Polskich

Oddział w Krakowie

ul. Dunajewskiego 5

31-133 Kraków

z dopiskiem: 2. Międzynarodowy Konkurs dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego

w terminie do 28 lutego 2019 r. (decyduje data nadesłania partytury).

5.

Jury Konkursu w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Wojciech Widłak i Justyna Duda-Krane, przyznaje jedną Nagrodę Główną w wysokości 1000 USD (brutto). Ponadto kompozycja, która otrzyma Nagrodę Główną zostanie prawykonana w kwietniu 2018 roku na koncercie w ramach 31. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich.

Jury może nie przyznać Nagrody Głównej. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień honorowych. Decyzja jury jest nieodwołalna i zostanie podana do wiadomości najpóźniej do 15 marca 2019.

6.

Przystępując do Konkursu, kompozytor wyraża zgodę na ewentualne wykonanie nagrania archiwalnego jego kompozycji dla potrzeb wewnętrznych Organizatorów koncertu, bez żadnych roszczeń finansowych z jego strony.

Egzemplarze partytury i głosów utworów przechodzą na własność Związku Kompozytorów Polskich Oddziału w Krakowie.

7.

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Utwory nie odpowiadające wymogom Regulaminu nie będą dopuszczone do Konkursu.

8.

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany terminu bądź odwołania wykonania nagrodzonej kompozycji z przyczyn niezależnych.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza Konkursu – Aleksandry Patalas na adres: sekretarz@zkp.krakow.pl


Kraków, 11 marca 2019 roku

Protokół

z posiedzenia Jury 2. Międzynarodowego Konkursu
dla Młodych Kompozytorów
im. Krzysztofa Pendereckiego 2018

W dniu 11 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Jury 2. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego 2018.

Na konkurs nadesłano 37 (trzydzieści siedem) partytur (z krajów: Armenia, Austria, Chile, Chiny, Chiny/Niemcy, Czechy, Holandia, Hong Kong, Hong Kong/Kanada, Izrael, Kanada, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Słowacja, USA, Wielka Brytania, Włochy, Włochy/Polska,), z czego 5 (pięć) zostało odrzuconych z powodu niezgodności z regulaminem.

Jury obradowało w składzie: Marcel Chyrzyński (przewodniczący), Zbigniew Bargielski, Ivan Buffa (Słowacja), Justyna Duda-Krane (Kwartet Dafo) i Wojciech Widłak. Sekretarzem Konkursu była Aleksandra Patalas.

Jury, po zapoznaniu się z 32 partyturami, postanowiło przyznać Nagrodę Główną
w wysokości 1.000 USD (brutto) utworowi:

Szepty (Godło: 500.K53).

Ponadto Jury postanowiło przyznać 3 (trzy) honorowe równorzędne wyróżnienia za utwory:

Interpolations (Godło: 211289)

De profundis (Godło: bz#2205) oraz

San-Guei (Godło: CSC9).

Po otwarciu kopert okazało się, iż zdobywcą Nagrody Głównej jest Olgierd Juzala-Deprati z Polski.

Wyróżnionymi kompozytorami są: Otto Wanke z Austrii (Godło: 211289), Andrzej Ojczenasz z Polski (Godło: bz#2205) i Xinyang Wang, Chiny (Godło: CSC9).

Oficjalne odczytanie protokołu oraz prawykonanie utworu zdobywcy Nagrody Głównej odbędzie się podczas koncertu w dniu 15 maja 2019 roku o godz. 19.00
w Auli Akademii Muzycznej „Florianka”, ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie. Koncert ten będzie miał miejsce w ramach „31. Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Krakowskich”, a nagrodzony utwór wykonany zostanie przez Kwartet smyczkowy Dafo z Polski.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Aleksandra Patalas

Sekretarz Konkursu


Wyniki 1. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Kompozytorów im. Krzysztofa Pendereckiego (15.02.2018).

Przedmiotem konkursu był utwór na flet, klarnet, skrzypce, altówkę i wiolonczelę.

Nagroda Główna:

Orestis Papaioannou (Grecja/Niemcy) – Quintet in five scenes (Godło: ≈)

oraz 2 (dwa) honorowe równorzędne wyróżnienia:

Olgierd Juzala-Deprati (Polska) – Strumienie (Godło: 940227)

Lina Tonia (Grecja) – U_topia (Godło: L90709L)